1. אני, סוכן הביטוח אורי שרמן, בעל רישיון סוכן ביטוח עצמאי (הפועל מטעם סוכנות הביטוח אורי שרמן), כמשמעות החוק שחל לגבי ואשר מכוחו ניתן רישיוני זה, ואינני יועץ פנסיוני. אינני עובד בגוף מוסדי כלשהו (חברת ביטוח, בנק או בית השקעות).
  2. במסגרת רישיוני זה, אני קשור בחוזים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אני משווק:
    • הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים – ביטוחי מנהלים, ביטוחי תגמולים לעצמאיים, פוליסות פיננסיות.
    • הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, י.ד. מור פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש פנסיה וגמל בע"מ, אלטשולר שחם פנסיה וגמל בע"מ, אינפיניטי פנסיה וגמל בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות פנסיה / קופות גמל / קרנות השתלמות.
    • אנליסט בית השקעות בע"מ, ילין לפידות בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות / קופות גמל.
  3. אינני עוסק בשיווק ואינני ממליץ לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה, ושעימם אני בקשרי הפצה וזכאי מהם לתשלומי עמלות.
  4. יש לי זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אני משווק, שכן אני זכאי לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשויה להיות לי העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.