על ביטוח ואמונה

"אני לא מאמין בביטוח" – אמירה שלפעמים אני נתקל בה מצד מי שכנראה נחשפו למצבים שבהם חברות הביטוח דחו תביעות שלהם או של יקיריהם. כסוכן ביטוח שמלווה משפחות רבות אני יכול להבין ממה נובעת האמירה הזו, אך ברור לי עד כמה היא מוטעית. אפילו חסרת אחריות.

ביטוח אינו קשור לאמונה. ביטוח הוא עסקה, שבה אנו משלמים סכום קטן יחסית לחברת הביטוח, כדי שאם יקרה אירוע מסוים, היא תשלם לנו סכום כסף גבוה, בדרך כלל משמעותי, תלוי בסיכון.

תנאי העסקה רשומים בכתב בחוזה – "פוליסה", שמפרט את התנאים שבהם תשלם חברת הביטוח וכן את התנאים שבהם היא לא תצטרך לשלם. תנאים אלה יכולים להיות פשוטים או מורכבים, יותר מקלים או קשוחים ובכל מקרה הם כפופים לאישור הרגולציה ולחוקים והתקנות של המדינה.

כשרוכשים ביטוח חשוב להבין באילו מקרים נהיה זכאים לקבל תשלום מחברת הביטוח ובאילו מקרים לא. הבנת תנאי ההסכם מהווה תאום ציפיות, שמומלץ לבצע גם בתחומים רבים אחרים.

לסוכן הביטוח יש תפקיד משמעותי בתאום הציפיות וכשזה נעשה כמו שצריך, יודעים למה לצפות ומבינים שמקרים שבהם תביעות נדחו בהתאם לתנאי ההסכם, אינם יכולים להיות סיבה לטענה כנגד חברות הביטוח.

יש מקרים שבהם חברת הביטוח מנסה להתנער מחובתה לשלם למבוטח וגם אז לסוכן הביטוח תפקיד חשוב. סוכן הביטוח בודק מה הסיבה לדחיית התביעה, למשל האם זו טעות או האם צריך להשלים מידע. סוכן הביטוח יכול גם לפנות לחברת הביטוח ולבקש שיאשרו תשלום לפנים משורת הדין, בקשות שלעתים נענות בחיוב. בפני המבוטח עומדת גם האפשרות לפנות לערכאות משפטיות. בכל מקרה, ברור שחייבת להיות פוליסה כדי שיהיה אפשר לתבוע את חברת הביטוח.

לעתים רכישת מספר ביטוחים מהווה הוצאה כספית גבוהה ביחס לאפשרויות שלנו ואז נכון לקבוע סדר עדיפויות ולרכוש את הכיסויים המשמעותיים ביותר עבורנו. אך כאשר לקוח נמנע מלרכוש ביטוח שבאמת צריך, כי הוא "לא מאמין בביטוח"… למעשה הוא נוהג בחוסר אחריות כלפי עצמו וכלפי יקיריו ועלול להיפגע כלכלית מכך בצורה משמעותית בעתיד.

במקרים שבהם קשה למבוטח לשלם עבור הביטוח חשוב שסוכן הביטוח יעזור לו בקביעת סדר עדיפויות,  אך במקרה שהלקוח נמנע מלרכוש ביטוח כי "אינו מאמין בביטוח"… חובתו של סוכן הביטוח להעמידו על טעותו ולהסביר לו את משמעות הדבר.

לסיכום, ביטוח מגן על המבוטח. במקרים מסוימים הביטוח מונע קריסה כלכלית ואפילו מציל חיים. רכישת כיסוי ביטוחי נכון, בעזרת סוכן ביטוח מקצועי, נותנת גם הגנה חשובה וגם שקט נפשי.