על ביטוח ואמונה

"אני לא מאמין בביטוח" – אמירה שלפעמים אני נתקל בה מצד מי שכנראה נחשפו למצבים שבהם חברות הביטוח דחו תביעות שלהם או של יקיריהם. כסוכן ביטוח שמלווה משפחות רבות אני יכול להבין ממה נובעת האמירה הזו, אך ברור לי עד כמה היא מוטעית. אפילו חסרת אחריות. ביטוח אינו קשור לאמונה. ביטוח הוא עסקה, שבה אנו […]