סיכונים עתידיים

פתרונות חכמים להתמודדות עם סיכונים עתידיים

shield

מצבי קיצון

פטירה, כולל ביטוח שותפים ואנשי מפתח

wheelchair

פגיעה ביכולת הפרנסה

נכות, אובדן כושר עבודה ותאונות

medication

סיכוני בריאות

תרופות שאינן בסל הבריאות, השתלות, ניתוחים, ייעוץ ובדיקות

stethoscope

מחלות קשות

התמודדות עם גילוי מחלה קשה 

flight

ביטוח נסיעות לחו"ל

הוצאות רפואיות בחו"ל, כבודה, ביטול וקיצור נסיעה, ספורט אתגרי, ספורט חורף

bedroom

מצב סיעודי

התמודדות עם הוצאות כתוצאה ממצב סיעודי

shop location

פגיעה ברכוש

דירות, רכבים, עסקים וצד שלישי

l security

ביטוח סייבר

אבדן הכנסות ופגיעה במוניטין עקב התקפות סייבר, נזק למערכות המידע, תשלום כופר, נזק לצד ג' והוצאות ניהול אירוע

business agent

חבויות ואחריות מקצועית

תביעות כתוצאה מהעיסוק במקצוע  - אחריות מקצועית, ביטוח דירקטורים