תיק ביטוחי

הכנת מסמך המלצות מקיף

בדיקת תיק הביטוח שלך היא תהליך של מספר שלבים:

  • איסוף מידע מהמסלקה הפנסיונית, הר הביטוח, דוחות שנתיים ונתוני הפוליסות והוקופות השונות
  • בירור צרכים פרטני בהתאם למצבך והעדפותיך
  • ניתוח המידע והכנת מסמך מסכם
  • הצגת המסמך בפגישה אישית

המסמך המסכם כולל התייחסות למספר נושאים:

  • צבירת החיסכון – מרכיבי החיסכון בקופות השונות
  • כיסויים ביטוחיים – סכומי הביטוח שישולמו בעקבות אירועים שונים
  • תחזית לגיל פרישה – הסכומים שיעמדו לרשותך בפרישה
  • הערות והמלצות